Ann Willems

In de wetenschap dat we met bijna 8 miljard op de wereld zijn, vormenĀ de verhalen achter mensen en de mensen achter verhalen voor mijĀ een essentieel onderdeel van het journalistieke vak.

Vanzelfsprekend moeten feiten worden weergegeven, en waarheden aan het licht gebracht, maar vaak (en naar mijn gevoel steeds vaker) wordt daarbij uit het oog verloren dat achter elke gebeurtenis mensen van vlees en bloed zitten.

Er is niets dat mij meer voldoening geeft dan een kijkje te mogen nemen in iemands leven, zijn of haar verhaal te mogen vastleggen in beeld of op papier, en dat verhaal vervolgens te mogen delen met de rest van de wereld, met als doel net dat beetje meer begrip voor hoe het leven lopen kan.